[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Med forliget er der hermed skabt grundlag for, at forsvaret kan komme i gang med implementering af forsvarsforliget.
I forhold til forligsaftalen fra 24. juni 2009 er det besluttet at gennemføre følgende justeringer af forsvarets struktur:

• Nedlæggelse af Standard Flex 300, idet der dog opretholdes en modulbaseret minerydningskapacitet
• Midlertidig tilpasning af værnepligtsindtaget til behovet for nyt personel til totalforsvarsstyrken og hærens reducerede rekrutteringsbehov
• Udeladelse af opbygning af en tredje fregatbesætning
• Nedlæggelse af artilleripejleradarsystemet ”ARTHUR”
• Udeladelse af opbygning af en tredje kampvognseskadron
• Justeret deltagelse i diverse NATO-projekter, herunder AGS-projektet
• Afhændelse af Kuglegården og flytning af Forsvarsstaben og Forsvarets Mediecenter til et lejet domicil.
• Forsvarets Personeltjeneste forbliver i Hjørring
• Hærens struktur på Bornholm reduceres ikke

Disse supplerende justeringer løser imidlertid ikke alle forsvarets økonomiske udfordringer i forligsperioden. Det er derfor også en del af aftalen, at der båndlægges en række materielanskaffelsesprojekter, som der i 2012 vil skulle tages særskilt stilling til før de iværksættes.

- Jeg må således understrege, at forsvarets økonomi stadig er under pres. I de kommende år skal der derfor fortsat gennemføres en række effektiviseringer og rationaliseringer, siger forsvarschef Knud Bartels.

Forsvaret afventer nu et direktiv fra Forsvarsministeriet, som præciserer indholdet af implementeringsaftalen. Direktivet forventes klar inden 1. juli, hvorefter Forsvarskommandoen vil udsende yderligere information om forligets implementering.

Se Forsvarsministeriets implementeringsnotat her