[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets kontrakt vedrørende strategisk lufttransport fortsætter. På baggrund af oplysninger fra konsortiet er det Kammeradvokatens vurdering, at konsortiets løsning er inden for rammerne af kontrakten.

Australske Adagold og lettiske Inversija har kontrakt på at levere strategisk lufttransport til forsvaret frem til udgangen af marts 2013. Det er indtil videre foregået med konsortiets egne to Ilyushin 76 fly. Men med udgangen af 15.marts 2010 udløber flyenes Air Operator Certificate, da EU ikke vil forlænge en dispensation. De to IL76 var de eneste europæisk-registrerede transportfly af denne type.

Konsortiet har i første omgang indchartret transportfly på det civile spotmarked, så forpligtelserne overfor det danske forsvar kan indfries. Endvidere har konsortiet bebudet at ville indgå aftale om fuldtidschartring af to IL76 hos en ukrainsk underleverandør.

Forsvaret vil i samråd med Kammeradvokaten som hidtil løbende sikre sig, at kontrakten overholdes. Det handler blandt andet om, at sikkerheden skal være i orden, at flyene skal stå til rådighed, samt at den nye løsning ikke må blive ringere eller dyrere for forsvaret. Kontrakten indeholder krav om, at de anvendte fly kontinuerligt er luftdygtige samt overholder gældende internationale love og regler, standarder og anbefalet praksis. Forsvaret har derfor bedt konsortiet om i sin helhed at dokumentere, at de kontraktlige forpligtelser overholdes.

Da de to ukrainske fly er ikke-europæisk registrerede IL76, skal der internt i EU anmodes om tilladelse hos afgangs- og ankomstdestinationslandet. Det, forventer konsortiet, ikke vil være noget problem.