[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Som en del af forsvarsforliget 2010-2014 skal der iværksættes en undersøgelse af forsvarets samlede etablissementsstruktur. Det handler i al sin enkelthed om antal og placering af kaserner, flåde- og flyvestationer.

Analysen skal sikre en fortsat udvikling af forsvaret, herunder en økonomisk og effektiv udnyttelse af forsvarets etablissementer. Med det internationale engagement i fokus, skal undersøgelsen også vise, om forsvarets geografiske struktur er hensigtsmæssig. Ikke mindst i forhold til rekruttering, uddannelse og fastholdelse.

I henhold til forsvarsforliget skulle resultatet af undersøgelsen fremlægges for forligskredsen senest i efteråret 2011.
Imidlertid blev det før jul besluttet at sætte arbejdet i gang allerede nu, således at det sikres, at de ressourcer, som forsvaret skal bruge på etablissementer i aftaleperioden, bliver brugt så hensigtsmæssigt som muligt.  

Det har affødt en del rygtedannelser om lukningstruede tjenestesteder i forsvaret. De rygter har ikke hold i virkeligheden. Endnu er der ikke taget stilling til, om der er tjenestesteder, der kan nedlægges. Analysen skal også afdække om de eksisterende etablissementer kan anvendes mere hensigtsmæssigt og i givet fald hvordan. Det betyder, at alle tjenestesteder og enheder i forsvaret i virkeligheden er under lup.

Mest forsvar for pengene
- Vi har netop iværksat undersøgelsen for at finde ud af, hvad der vil være mest fornuftigt. Vi skal se på, om vi får en så rationel udnyttelse af forsvarets etablissementer som muligt, siger chefen for forsvarsstaben Bjørn Bisserup.

Samtidigt spiller en effektiv udnyttelse af de økonomiske resurser også en væsentlig rolle. Det er forsvarets øverste ledelse, der skal komme med sine anbefalinger for, hvordan Danmark får det bedst mulige forsvar for pengene. På den baggrund er det så politikerne, der træffer den endelige beslutning. Forsvaret forventer at afslutte undersøgelsesarbejdet i foråret.

Læs mere på forligsportalen her.