[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I sommeren 2009 var der i medierne historier om overforbrug i forbindelse med rejser og repræsentation for forsvarets chefer. Derfor anmodede daværende forsvarschef Tim Sloth Jørgensen Forsvarsministeriets Interne Revision om at undersøge forsvarets topchefers rejser og repræsentation. Undersøgelsen omfatter 13 topchefers rejser og repræsentation i perioden fra den enkelte chef tiltrådte sin nuværende stilling og frem til august 2009.

Da general Knud Bartels den 16. november 2009 tiltrådte som forsvarschef, anmodede han om også at få sin egen repræsentation og rejser fra juli 2004 til oktober 2009 kigget efter i sømmene.

Rapporterne er nu færdige, og der er fundet enkelte tilfælde, hvor der er sket fejl. Størstedelen af tilfældene drejer sig om, at der ikke i tilstrækkelig grad er gjort rede for detaljerne i aktiviteterne, herunder hvorfor det har været nødvendigt at afvige fra bestemmelserne.

- Jeg er tilfreds med, at undersøgelserne konkluderer, at vi administrerer efter gældende regler og bestemmelser, og at der ikke er konstateret en tendens til bevidst at gennemføre rejser og repræsentative aktiviteter, der overstiger de gældende beløbsrammer. Men jeg er ikke tilfreds med, at revisionen har konstateret tilfælde, hvor reglerne for repræsentation og tjenesterejser ikke fuldt ud er overholdt. Jeg har derfor pålagt de pågældende chefer at tilbagebetale de beløb, der fejlagtigt er udbetalt. Samtidig har jeg indskærpet, at dokumentationspligten skal overholdes, siger forsvarschef Knud Bartels.

Cheferne er skriftligt blevet anmodet om at tilbagebetale de fejlagtige beløb. Beløbene ligger i størrelsesordnen fra 20 til 885 kroner. Da undersøgelsen omfatter forhold fra august sidste år og tilbage til det tidspunkt, hvor den enkelte chef tiltrådte, er der i mange tilfælde tale om fejl begået år tilbage.

Forsvarskommandoen strammede allerede i maj 2009 reglerne for rejser og repræsentationer, herunder reglerne for dokumentation. F.eks. er der nu klare regler for repræsentative arrangementer, ingen chef kan godkende egne rejser, og Forsvarets Regnskabstjeneste foretager hyppigere stikprøvekontroller.

- Disse undersøgelser er konkrete eksempler på, at Forsvarskommandoen har skærpet kontrollen med repræsentation og tjenesterejser. Det er min forventning, at de gennemførte stramninger og forenklinger på området fremover vil minimere antallet af fejl, siger forsvarschef Knud Bartels.

Læs rapporterne fra Forsvarsministeriets Interne Revision her:

Rekvireret undersøgelse af forsvarschef Knud Bartels rejse- og repræsentationsudgifter

Rekvireret undersøgelse af chefgruppens rejseaktiviteter og repræsentation