[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Manglende kendskab til job- og uddannelsesmuligheder er stadig den største barriere for at søge en uddannelse i forsvaret. Derfor kører Forsvarets Personeltjeneste nu en kampagne, der bl.a. skal øge de 16-23-åriges kendskab til job- og uddannelsesmuligheder inden for forsvaret.
 
Kampagnen består af to dele. Den første del er en imagekampagne, der kører fra d. 13. december 2010 til og med 21,. januar 2011. Med reklamer i TV og biografer, bannerreklamer på nettet, spil og en uddannelsestest skal kampagnen inspirere de 16-23-årige til at søge mere information om uddannelser i forsvaret.

Den anden del af kampagnen har fokus på rekruttering. Formålet med den er at tiltrække kvalificerede ansøgere til officersuddannelserne i de tre værn og deltagere til arrangementerne STUD KRIGER, SØ og LUFT. Arrangementerne skal give interesserede mulighed for at snuse lidt til livet i de tre værn. Rekrutteringskampagnen kører frem til uge 11 i 2011.

Forud for kampagnen har Forsvarets Personeltjeneste skrevet til ca. 500 netop hjemsendte konstabler og sergenter for at gøre opmærksom på den kommende kampagne og for at give dem tilbuddet om at søge allerede nu.

Du se og afprøve de enkelte elementer på forsvaretsuddannelser.dk