[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Siden jeg tiltrådte som forsvarschef har indsatsen overfor soldater med fysiske og psykiske mén, som følge af deres indsats i internationale operationer, været en af mine prioriteter siger forsvarschef general Knud Bartels.

Forsvarskommandoen vil derfor være vært for en møderække med de organisationer, der yder en indsats på veteranområdet. Møderne skal bruges til at udveksle informationer om igangværende og planlagte aktiviteter og ikke mindst drøfte eventuelle initiativer til fremtidige projekter, der kan forbedre den samlede støtte til de hjemvendte soldater med mén. 

- Forsvarets erfaringer på området er løbende blevet øget og vi har iværksat en lang række foranstaltninger med henblik på at optimere indsatsen. Det er min overbevisning, at disse bestræbelser skal gennemføres i tæt samarbejde med de organisationer, der udfører det frivillige arbejde. Derfor nedsætter jeg nu dette veteranforum, siger general Knud Bartels.

Møderne erstatter ikke det allerede igangværende arbejde mellem forsvarets personeltjeneste og organisationerne – men er udelukkende et supplement hertil.  Erfaringerne fra møderne vil også blive videregivet til Forsvarsministeriet, så de kan indgå i det igangværende arbejde med at udarbejde en veteranpolitik.

Forsvarschefen forventer at afholde det første møde i det nye veteranforum, med de frivillige organisationer og personelorganisationerne, inden sommerferien.