[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Maja Grønbæk

I løbet af de to dage får 200 gymnasieelever mulighed for at snuse til, hvordan det er at uddanne sig til officer. De får også et indblik i, hvad officerer arbejder med. Arrangementet foregår dels på Høvelte og Sjælsmark Kaserne og på Officersskolen.
- Vi har udvidet programmet med en halv dag i forhold til tidligere for virkelig at give de unge en på opleveren. De kommer ud og skal ligge på 12-mandsstuer, køre i forskellige køretøjer og se vores materiel. Vi har udvidet arrangementet for at give dem en større oplevelse og flest mulige indtryk, siger Morten Kjelmann, som er major og hverveofficer.
Deltagerne får også mulighed for at få svar på alle deres spørgsmål, når en af de nuværende kadetter fortæller om, hvordan det er at være i gang med uddannelsen

Lederegenskaber vigtige
- For at blive officer er der nogle specifikke adgangskrav. Man skal for eksempel have en gymnasial uddannelse og være erklæret egnet på forsvarets dag. Men lige så vigtigt er det, at man har nogle stærke lederegenskaber. Det vil sige, at det er vigtigt med en høj grad af viljestyrke, at man har ansvarsfølelse og kan motivere og begejstre andre. 
Der er plads til 200 deltagere og indtil videre er der 275, der har vist interesse for arrangementet, så Morten Kjelmann er godt tilfreds med tilslutningen.  
Der er ansøgningsfrist til selve officersuddannelsen den 15. marts.  

Se reportage fra STUD KRIGER 2008 her.