[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

H.K.H. Prins Joachim ankom sammen med forsvarschefen, general Knud Bartels, mandag til Pristina i Kosovo, hvor de besøgte hovedkvarteret for NATO-styrkerne i Kosovo (KFOR). I Kosovo besøgte Prinsen og forsvarschefen desuden de danske soldater i lejren Novo Selo sydøst for byen Mitrovice. Danskerne flyttede ind i lejren, som de deler med franske soldater, tidligere på året. Herfra deltog Prinsen og forsvarschefen bl.a. i en patrulje med de danske soldater i deres ansvarsområde i Mitrovice.

Prinsen og Forsvarschefen overnattede i den danske lejr, og dagen efter gik turen videre til Libanon, hvor danske soldater indgår i den FN-ledede styrke (UNIFIL). De danske soldater bor i lejren Camp Mellergaard, der er en del af hovedkvarteret for UNIFIL-styrken og ligger ved byen Naqoura tæt på grænsen til Israel. Prinsen og Forsvarschefen overnattede i Camp Mellergaard og besigtigede inden afslutningen på besøget onsdag den såkaldte ”Blå Linje”, der adskiller Libanon og Israel og overvåges af UNIFIL-styrken.

Prins Joachim har talt med de danske soldater i Kosovo og Libanon og fået et indblik i deres opgaver og arbejdsvilkår, ligesom Prinsen har modtaget briefinger om den aktuelle situation i de danske soldaters arbejdsområder.

Billederne er til frit redaktionelt brug. Fotograf Kim Vibe Michelsen

Billede 1
Billede 2
Billede 3
Billede 4


KFOR
Der indgår ca. 180 danske soldater i KFOR-styrken. KFOR-styrken overgik i starten af året til en mere tilbagetrukken rolle i forbindelse med, at NATO’s styrke blev reduceret fra ca. 15.000 til 10.000 personer.  Denne mere tilbagetrukne rolle kaldes ”deterrent presence” og betyder, at KFOR fungerer som støtte for Kosovos og EU’s politistyrke. For yderligere information se hok.dk..

UNIFIL
Der indgår ca. 150 danske soldater i UNIFIL-styrken. Det er et værnsfælles bidrag under ledelse af Flyvertaktisk Kommando. De danske styrker er et logistisk bidrag, som primært beskæftiger sig med transport af FN’s personel, bjergnings- og vedligeholdelsesopgaver samt brandberedskab. For yderligere information se ftk.dk.