[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Maja Grønbæk

På de otte måneder de værnepligtige tilbringer i Livgarden, kommer de igennem en uddannelse, hvor de begynder i den grønne uniform og ender i den blå. Den blå uniform får de på efter de første fire måneder og en intensiv eksercitstræning, som gør dem klar til at gå vagter ved de kongelige slotte og palæer.
Den såkaldte Rex-tur er den sidste forhindring, inden rekrutterne får deres rexmærker og dermed kan kalde sig gardere. Turen er afslutningen på gardernes grønne del af uddannelsen, og i første afsnit følger vi en af rekrutterne på denne tur, som foregår i minusgrader og med et minimum af mad og søvn.
I løbet af ugen kan du se yderligere to afsnit, hvor vi følger med i vagtuddannelsen på Garderkasernen i Høvelte og senere, når garderne rykker ind på Livgardens Kaserne på Gothersgade i København og går deres første blå vagt.   
  
Se første afsnit af "Fra grøn til blå" på Forsvarskanalen.