[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]I forbindelse med Flyvefisken-klassens udfasning blev der 7. oktober afholdt parade og kommandostrygning på flådestation Korsør.

Fungerende chef for 2. eskadre, kommandørkaptajn Per Hesselberg og Chefen for Søværnets Operative Kommando (CH SOK) kontreadmiral Finn Hansen holdt hver deres korte tale. CH SOK indledte med at sige:

" Endnu en æra i Søværnet er ved at rinde ud. Det er ikke kun en æra, der omhandler enheder af Flyvefisken-klassen, som slutter i dag. Det er også enden på mindre kampenheder i Søværnet. De var forudset til at løse kampopgaver i nærområdet under den kolde krig, så derfor tillader jeg mig at kalde det en æra, der slutter".

                       

Desuden blev der talt om betydningen af det unikke flexible kontainerkoncept, der blev påbegyndt med bygningen af Flyvefisken-klassen som platform. Et koncept som i dag bruges bredt på de fleste af Søværnets enheder.

                       

Også "flexernes" mangeartede opgaver gennem tiden blev nævnt. Søopmåling, farvandsovervågning, miljøbeskyttelse, særlige opgaver for politi og efterretningstjeneste og internationale operationer ved Gibraltar og inde i Middelhavet ud for Libanon, bare for at nævne nogle stykker. "Flexerne" har desuden været udrustet som regulære kampenheder, og som platform for minestrygning har de løst opgaver mange steder i verden.

Efter talerne blev orlogsflag, gøs og kommandotegn halet ned på enhederne i henholdsvis Korsør og Frederikshavn, og paraden blev aftrådt.