[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Makrelen standsede straks sin natlige minesøgningsøvelse og satte i fuld fart kursen mod Hjem Dyb ved Djursland for at redde besætningen på fiskefartøjet Kristine, der var i fare for at synke. 40 minutter efter var de tre mand i jollen i sikkerhed på patruljefartøjet.

En af personerne om bord havde netop købt fiskejollen, men på hans første sejltur i nat, var han stødt på en stor sten, og fartøjet var sprunget læk. Han ringede til politiet på land, der 23.45 kontaktede Søværnets Operative Kommando. De sendte Makrelen af sted for at redde de tre mand om bord.  Mens Makrelen nærmede sig ulykkesstedet, talte kaptajnløjtnant Mette Stab-Nielsen i mobiltelefon med en af folkene på fiskefartøjet.
– Han var bekymret, men virkede faktisk helt rolig, siger hun.
Desværre var fiskefartøjets elektroniske udstyr gået i stykker på grund af uheldet, så de kunne ikke nøjagtigt opgive deres position.
– Der var helt mørkt og næsten intet lys om bord på jollen, der var meget lille, forklarer Mette Stab-Nielsen. Heldigvis er Makrelen udstyret med et infrarødt kamera, og det var ved hjælp at dette specielle udstyr, at det lykkedes at finde jollen. De tre besætningsmedlemmer blev evakueret med en gummibåd. Der var udstyr på Makrelen til at udbedre skaden på stedet, men jollens forkomne besætning ville helst i sikkerhed på patruljefartøjet.
– Vi var glade og lettede over at finde dem. Det er dejligt, når en redningsaktion ender godt og at vi kan løse sådan en opgave, fortæller Mette Stab-Nielsen.
Makrelen er et krigsskib og har meget sjældent søredningsopgaver.

Fiskejollen blev også reddet. Kort efter de tre mand var kommet om bord på Makrelen, ankom det nyere patruljefartøj Freja, som tog fiskefartøjet på slæb. Både besætning og fiskejolle blev sejlet til Ebeltoft.
– Jeg vil opfordre alle til at sørge for, at de har et sødygtigt skib og har redningsveste om bord, siger Mette Stab-Nielsen, der er chefelev på patruljefartøjet. Makrelen er nu tilbage i øvelsen Brilliant Mariner, hvor den på ny søger efter øvelsesminer.

Læs mere om redningsaktionen på SOK’s hjemmeside:
http://forsvaret.dk/SOK/Nationalt/soeredning/Pages/3349-10.aspx