[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Camilla Folsach Madsen

Soldaterlegatet har uddelt 1,8 millioner kroner til Ergo- og Fysioterapien på Rigshospitalet – både til mere avancerede maskiner, der matcher de unge, fysisk veltrænede veteraners fysik, men også en projektansat fysioterapeut, der har særlig fokus på genoptræning af tilskadekomne soldater.


Kronprinsesseparret indviede i dag helt nyt træningsudstyr til de sårede soldaterfra Danmarks krige.

– Jeg håber, at det nye træningscenter vil medvirke til, at de sårede soldater får den bedst mulige genoptræning - og dermed hurtigt kan komme godt og sikkert tilbage til en aktiv hverdag, sagde H.K.H. Kronprins Frederik, inden han klippede den røde snor og dermed indviede Rigshospitalets nye genoptræningscenter.

Chris Larsen fra ISAF hold 8 var en af de fysisk skadede soldater, der var mødt op. Han mistede i august sidste år begge ben.


Chris Larsen glæder sig til at træne i de nye maskiner, der er en væsentlig forbedring.


– Det er blevet meget bedre at træne hér, end det var før. Da lå vi jo og rykkede i elastikker – og så havde vi slidt det gamle gangstativ helt i stykker, siger han.

Den projektansatte fysioterapeut Christian Olesen supplerer:
– Det er jo nogle raske drenge. De har noget råstyrke og er vant til at træne, så de nye maskiner er virkelig et kvalitetsløft.

Det er Forsvarets Sundhedstjeneste, der i marts 2010 ansøgte Soldaterlegatet om tilskud, som i tæt samarbejde med Bevica Fonden har sikret støtten.


Generallæge Erik Darre (nummer to fra venstre) har været med til at sikre de nye træningsfasciliteter til soldaterne.

– Jeg er fantastisk glad for donationen. Det er rigtig vigtigt og giver et utroligt stimulerende miljø, og entusiasmen spredes til alle patienterne, siger Erik Darre, generallæge og chef for Forsvarets Sundhedstjeneste.

Han har sammen med en ergoterapeut, en fysioterapeut og en fysisk skadet soldat været på et træningsophold på Brooke Army Medical Center i Texas, USA, for at få indblik i hvilke maskiner, der er uundværlige for soldaternes genoptræning.
Og de står nu klar til brug på Rigshospitalet.


Chris Larsen demonsterer en af træningsmaskinerne for H.K.H. Kronprinsesse Mary.

Siden 1992 har 15 soldater været indlagt til genoptræning efter i alt 21 amputationer.