[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det er af selvforklarende årsager ikke alle og enhver, der kan søge om økonomisk støtte fra ”Kaptajn, Kgl. hofvinhandler Lorentz Christian Petersens legat for officersdøtre og officersenker”.

Det er heller ikke alle, der kan søge støtte fra "Kontorchef i Marineministeriet Thomas Frederik Leopold Brun Cold og hustru Elise Margrethe Armgard Cold, født Svendsens Legat". Det forudsætter nemlig, at man er en ugift, forældreløse datter af en embedsmand henhørende til Danmarks hær og flåde, herunder Forsvarsministeriet og har brug for hjælp i forbindelse med sygdom eller rekreation efter sygdom.

Men lever man op til kravene, er det nu man skal søge om støtte. De to nævnte legater administreres sammen med flere andre af Forsvarets Personeltjeneste, og i øjeblikket er der flere ledige legater. Hvilke legater det drejer sig om, og hvordan man ansøger, kan ses her: legatopslag.doc