[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarskommandoen offentliggør i dag sit regnskab for 2009. Forsvaret gik ind i 2009 med et videreført merforbrug på 843,7 mio. kr. Ved udgangen af 2009 har forsvaret nedbragt merforbruget til 96,2 mio. kr.
- Det er positivt, at det er lykkes forsvaret at nedbringe merforbruget markant. Vejen til det positive resultat har været hård, men nødvendig. Det er frugten af et år med betydelig økonomisk prioritering og stram styring i hele forsvaret. Det har ikke været nemt, men på trods af det har vi løst kerneopgaverne takket være en stor indsats fra alle i forsvaret, siger forsvarschefen general Knud Bartels.
Resultatet er kommet i hus ved at reducere, udskyde eller aflyse aktiviteter, der ikke direkte betydning for den nationale eller internationale operative opgaveløsning. I 2010 vil det også være nødvendigt at prioritere mellem forsvarets samlede ressourcer.

Et vanskeligt år
Regnskabet er en del af forsvarets årsrapport 2009. Det er ingen hemmelighed, at 2009 bød på mange store udfordringer for forsvaret.
- Forsvaret har i 2009 løst sine kerneopgaver godt og effektivt. På trods af store udfordringer, særligt tab af soldater i Afghanistan, markante organisatoriske forandringer og en anstrengt økonomi har forsvarets medarbejdere sammen løst mange forskellige og store opgaver. Kendetegnende for medarbejdernes indsats har været en stor grad af ansvarlighed og vilje til at løse opgaverne. Det er en væsentlig årsag til, at forsvaret har opnået de mange gode resultater i 2009 både internationalt og nationalt, siger årsrapporten.

Læs årsrapporten her