[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

”Der er ingen tvivl om, at Kina er en voksende verdensmagt, som vil søge at skabe sig indflydelse forskellige steder”, siger Generalmajor Kurt Mosgaard, der er chef for Task Force Afrika.
Den største danske ambassade ligger i Kina, og Kurt Mosgaard mener, at det vil være naturligt at overveje, om Danmark skal have en forsvarsattache i Kina.
”Jeg tror ikke beslutningen er truffet men den ligger og bobler og kunne meget vel komme op”, siger han.

En af talerne ved konferencen var Magnus Hjortdal, der er forskningsmedarbejder ved Forsvarsakademiet. Han mener, at Kina er en mere tilbageholdende stormagt, end vi er vant til at se. Deres engagement i de internationale operationer er begrænset til at foregå i FN-regi. Kina har historisk set en stor modstand med at gå ind i andre lande og er derfor ikke tilbøjelige til at indgå i koalitioner uden om FN.
Danmark er derimod ikke særligt engageret i FN, men mere i NATO, og det betyder ifølge Magnus Hjortdal, at Danmark og Kina har en meget forskellig måde at agere i det internationale samfund på.
Økonomisk set er Kina utroligt stærke, og selv om der stadig er lang vej op til USA, stiger deres militære udgifter støt, og de har nu verdens næst højeste forsvarsbudget.
Magnus Hjortdal ser dog ingen grund til at frygte, at Kina skal udvikle sig til et nyt Sovjetunionen. Den gensidige økonomiske afhængighed mellem Kina og vesten er for stor til, at en ny kold krig kan opstå ad den vej.


Der var talere fra Kina, Danmark og også et par fra den internationale forskningsverden, Blandt andre Kontreadmiral Niels Wang og Kinas ambassadør i Danmark Xie Hangsheng.

Se indslag om konferencen på forsvarskanalen.dk