[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Vi er samlet for at tage den endelige afsked med overkonstabel af første grad Jørgen Randrup, som på brutal vis blev revet væk den 14. november 2010, sagde chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst, kammerherre Lasse Harkjær, i sin velkomst til de forsamlede i Fladbjerg Kapel i Frederikshavn den 24. november på en kold dag med lidt snevejr.

- Som vi alle vel ved, blev Jørgen ramt af en eksplosion under en patrulje, og trods kammeraternes hurtige hjælp stod hans liv ikke til at redde.

- Jørgen havde ønsket en borgerlig militær begravelse, hvor vi fra familiens og forsvarets side kan vise ham den sidste ære. Derfor gennemføres denne ceremoni uden præst, og vi håber, at vi med ceremonien kan være med til at sætte et smukt eftermæle for Jørgen, sagde obersten.Nogle af de mange fremmødte venter på et komme ind til ceremonien i Fladbjerg Kapel i Frederikshavn. Fotos: Henning Jespersen-Skree.

I det fyldte kapel var de nærmeste pårørende samt familie, venner og kollegaer samt forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, forsvarschefen, general Knud Bartels, chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Agner Rokos, næstformanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Vagn Jensen, fra den amerikanske ambassade forsvars- og flådeattaché Chris McDonald, Captain, fra den britiske ambassade forsvarsattaché Martin Schmidt, Commander, og fra 18. Brigade Rear-Party (UK), major Tom Eastman.

Ved kisten var der en æresvagt, Den Kongelige Livgardes fane og en fane fra Garderforeningen Nordjylland. Musikken blev leveret af Den Kongelige Livgardes Messingensemble.

Ceremonien blev indledt med, at Livgardens Messingensemble spillede ”Intermezzo fra
Cavalleria Rusticana”. I sin efterfølgende tale sagde oberst Lasse Harkjær blandt andet:

- Jørgen blev indkaldt til Livgarden som værnepligtig i 2003 og tog sin tid i Vagtkompagniet. Det er derfor, at Musikkorpsets medlemmer, der spiller i dag, er i blå uniform – for at hædre Jørgen for den tjeneste, han gennemførte ved de kongelige slotte og palæer.

Han meldte sig som frivillig og blev udsendt til Kosovo i 2005.

Jørgen blev ved Livgarden og blev udsendt til Afghanistan i 2007 på Hold 4. Det hold blev på mange måder et særligt hold, fordi det var her, opgaverne skiftede karakter til offensive operationer.

Dermed blev holdet en form for rollemodel for de efterfølgende hold. De soldater, der var på holdet, blev rollemodeller, da de kom hjem, og Jørgen var en sådan rollemodel, sagde Lasse Harkjær.Kisten bæres ud af kapellet af kollegaer fra Afghanistan. På medaljepuden er der seks medaljer. Fra højre er det Nijmegen (marchen gennemført fire gange), fransk samarbejdsmedalje fra Kosovo, Missionsmedaljen fra Kosovo, Missionsmedaljen fra Afghanistan (to hold), Forsvarets Medalje for International tjeneste og Forsvarets Medalje for Faldne.

Efter oberstens tale sang forsamlingen ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”.

Kaptajn Peter Grandahl modtog Jørgen Randrup på en kølig decemberdag i 2003, da han mødte som værnepligtig ved Den Kongelige Livgarde, og Jørgens karakteristiske smil vidnede om, at han var kommet for at udrette noget, og at han var klar til at stå op mod de udfordringer, der lå foran ham.

Kaptajn Peter Grandahl sagde:

- Jørgen vidste, at livet som professionel soldat betød, at han i sommeren 2007 skulle med til Afghanistan. Den krævende mission under meget primitive vilkår lå godt til Jørgen. Han passede godt på sine kammerater, og han udviste den pionerånd, som var påkrævet under disse forhold, og til stadighed havde han sit muntre smil på læben. Jørgen var endnu en gang et naturligt omdrejningspunkt for sin deling.

Da kompagniet kom hjem i starten af 2008, skulle der endnu engang afprøves nye udfordringer. For Jørgen var det ikke nok at være blandt eliten af professionelle infanterister. Nu ville han være blandt den absolutte elite indenfor den militære verden. Så han kom og fortalte, at han ville søge aspirantkursus ved Jægerkorpset med henblik på at blive jægersoldat. Jørgen flyttede midlertidigt til Trænregimentet i Aalborg og dermed også tættere på hjemmet i det nordjyske. Desværre for Jørgen fik han en skade på grund af overtræning, og drømmen om at blive jæger måtte lægges på hylden.

Jørgens faglige dygtighed, erfaring og personlige autoritet gjorde, at han blev næstkommanderende i 3. gruppe i 2. deling i 1. Kompagni, og i august 2010 tog Jørgen så af sted på sin tredje mission, der desværre blev hans sidste.

Det virkede tomt og uvirkeligt, da jeg forrige søndag fik at vide, at Jørgen var blevet dræbt. Men alle de gode minder er så småt ved at overskygge sorgen.

Tak, Jørgen – tak for syv gode år. Tak for dit aldrig svigtende mod og kammeratskab. Tak fordi jeg fik muligheden for at lære dig at kende, sagde Peter Grandahl.

Derefter spillede Messingensemblet ”Always on my mind” efterfulgt af ”Himmelhunden”, der blev fremført af to musikere og med guitarakkompagnement.

Kisten blev båret ud af kapellet til rustvognen, mens Messingensemblet spillede Kim Larsen og Leif Petersens ”Om lidt”.

Ved rustvognen blæste en musiker ”Danmarks Sidste Honnør – Last Post of Denmark”, som har erstattet den engelske udgave af ”Last Post”.

Efter ceremonien var der mindesammenkomst i Møllehuset.

 Læs oberst Lasse Harkjærs tale her.

Læs kaptajn Peter Grandahls tale her.

 FOTO: Inden rustvognen forlod kapellet blæste musiker Lars Uhrenfeldt Nielsen ”Danmarks Sidste Honnør – Last Post of Denmark”.