[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Fredag den 29. oktober klokken 11 var alle på plads i hangaren i Roskilde Lufthavn for at modtage konstabel Mikkel Jørgensen, der faldt i Afghanistan den 23. oktober.


Det danske Hercules C-130J landede præcist i Roskilde Lufthavn, og kisten med Mikkel Jørgensen blev båret af hans kammerater, der var fulgt med fra Afghanistan. Fotos: Carl-Johan von Cappelen.

Til stede var Mikkel Jørgensens nærmeste pårørende, familie og venner. I spidsen for de officielle gæster var forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Bisserup, chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Agner Rokos, chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst, kammerherre Lasse Harkjær og næstformanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Vagn Jensen.       
Fra den amerikanske ambassade deltog hærattachéen, major Michael Cullinane, og fra den britiske ambassade forsvarsattachéen, Commander Martin Schmidt.
Præcis klokken 11 blev lugen på det netop landede fly åbnet, og kisten med Mikkel Jørgensen blev båret ind i hangaren, mens Den Kongelige Livgardes Musikkorps spillede ”Kongernes Konge”.


Kisten på vej ind i hangaren. Bagest ses feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen og major Michael de Voss.

Inde i hangaren var der opstillet et æreskommando med Den Kongelige Livgardes fane.
Chefen for Livgarden, oberst Lasse Harkjær, gik frem til kisten, anbragte en buket blomster og gjorde honnør.
Stående ved kisten sagde oberst Lasse Harkjær:
- Her gik vi og glædede os til, at 3. deling skulle hjem på leave i december, og man var så småt ved at gå i gang med at planlægge dagene hen over julen.
Men om morgenen og formiddagen i lørdags, den 23. oktober, blev det fuldstændigt ændret, da vi måtte fortælle jer, at Mikkel Jørgensen var faldet i kamp i Afghanistan.
- Under Charlie-kompagniets patrulje ca. en kilometer øst for Patrol Base Bridzar, udfyldte Mikkel som så ofte før sin plads som geværskytte 3 og sygehjælper. Sammen med sin gruppe – 3. gruppe i 3. deling – deltog han i en operation sammen med de afghanske styrker ANA.
Men under operationen blev delingen beskudt, og Mikkel blev ramt i højre side af brystkassen. Trods stor indsats både på stedet, i helikopteren og på felthospitalet stod Mikkels liv desværre ikke til at redde.
- Dermed mistede ikke bare Charlie-Kompagniet, men hele Livgarden og hæren en stærk og dedikeret soldat. Mikkel havde det, der skulle til. Han var fysisk stærk og havde hjertet og hjernen med i det, der foregik.
- For Livgarden vil den 23. oktober for evigt være en mærkedag. Mikkel vil få en fremtrædende plads i Livgardens historie og for altid blive husket på vort mindemonument.
Mikkel drog ud i verden for at hjælpe andre til fred og frihed. Han faldt i denne kamp. Vi vil altid huske ham i vores hjerter. Æret være Mikkel Jørgensens minde.
Derefter talte feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen og lyste velsignelsen, og kisten blev båret ud til den ventende rustvogn til tonerne af ”Det var på Isted Hede”.
Der er militær begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke onsdag den 3. november klokken 11. Det sker med deltagelse fra Den Kongelige Livgarde.

Læs oberst Lasse Harkjærs tale her