[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Ved hangar 26 på Flyvestation Karup vil Flyvevåbnet og det officielle Danmark modtage sin faldne soldat, og der vil være en mindehøjtidelighed. Til stede vil være nærmeste pårørende samt familie, venner og kolleger.

Ved mindehøjtideligheden deltager forsvarsminister Gitte Lillelund Bech og chefen for forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Bisserup.

Flyvevåbnet repræsenteres blandt andet af chefen for Flyvertaktisk Kommando, generalmajor Henrik Røboe Dam og oberst Henrik Larsen, der er chef for Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole, hvor Martin Kristiansen gjorde tjeneste.

Til medierne:
Der vil være mulighed for at overvære, at flyet lander, og at kisten bæres ind i hangaren. Det vil ikke være muligt at overvære mindehøjtideligheden inde i hangaren.

Chefen for Flyvetaktisk Kommando, generalmajor Henrik Røboe Dam, og chefen for Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole, oberst Henrik Larsen vil stå til rådighed til korte interview efter mindehøjtideligheden, der forventes at vare cirka 30 minutter. 
 
Seneste tilmelding til arrangementet er klokken 12.00 fredag den 18. juni til presseofficer Michael Langeberg på telefon 22 56 99 77. Deltagende medier bedes møde ved Hovedvagten på Flyvestation Karup senest klokken 10.00 Herfra vil de blive fulgt ud til hangaren.