[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Under et besøg hos Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) fik flotilleadmiral Christian Rune tildelt NATOs Afrikamedalje af viceadmiral Hans-Jocen Witthauer. Det skete under en ceremoni om bord på krigsskibet Absalon nær Halifax.

Flotilleadmiral Christian Rune og SNMG1-besætningerne er de første modtagere af medaljen, der tildeles al personel, der har tjent i NATOs indsats mod pirateri i Adenbugten. De blev dekorerede for deres deltagelse i Operation Ocean Shield, der løb fra januar til marts 2010.

Afrikamedaljen tildeles al personel, der har været 30 dage eller derover i missionsområder, hvor der bliver bekæmpet pirater.