[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De overordnede rammer kom på plads i forbindelse med sommerens politiske forsvarsforlig i Folketinget. Nu har forsvaret taget fat på den nye forligsperiode, der løber fra 2010 og til 2014. Den nye aftale betyder bl.a., at bevillingen til forsvaret bliver styrket med i alt 600 mio. kr. årligt i perioden fra ca. 22,2 mia. kr. til 22,8 mia. kr.

Der bliver også oprettet en pulje på 500 mio. kr. til finansiering af uforudsete udgifter i forligsperioden. Det er penge, der er øremærket til ekstraordinære udgifter, der kan sikre den bedst mulige beskyttelse af danske soldater i de internationale missionsområder.

Nu skal forliget implementeres og pengene til myndigheder og enheder fordeles. Forenklet kan man sige, at det politiske forlig udstikker de overordnede rammer for, hvad politikerne vil med forsvaret fire år frem i tiden. Det er forsvarets opgave at komme med forslag til, hvordan politikernes overordnede mål med forsvaret bliver nået, og hvordan strukturen skal se ud.

I tæt samarbejde med de forskellige myndigheder i forsvaret, arbejder forsvarskommandoen med at få den endelige plan på plads for mål og midler. Forsvarets detailplan for forligsperioden skal til høring hos partierne bag det politiske forlig. Det er Folketinget, der i sidste ende skal afgøre hvordan forsvarets struktur skal se ud med udgangspunkt i forligsteksten og forsvarets anbefalinger.

Du kan læse mere på forligsportalen her. Her vil der løbende komme nye historier om implementeringsplanerne i takt med, at arbejdet skrider frem.