[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hver gang en soldat udsendes, griber det ind i både egne - men også de pårørendes forhold. Hvis soldaten tilmed bliver såret fysisk eller psykisk, kan det have store konsekvenser for de berørtes liv og fremtid. Regeringens veteranpolitik skal over en bred kam hjælpe de danske soldater og pårørende – både før, under og efter udsendelse.

- Jeg er glad for, at vores soldater får en officiel veteranpolitik. Forsvaret har som arbejdsgiver selvsagt et ansvar over for vores veteraner, men det er vigtigt at erkende, at det samtidig er en samfundsopgave. Det understreger veteranpolitikken, og det er min forventning, at den vil bidrage til yderligere at styrke indsatsen på området, så vi som samfund kan give vores udsendte den bedst mulige behandling, siger forsvarschef general Knud Bartels.

Download den officielle veteranpolitik her

Herunder en liste over de nye initiativer der i dag er blevet offentliggjort af regeringen:

• Der oprettes et veterancenter, der koordinerer indsatsen for veteraner og pårørende.
• Der oprettes et veteransekretariat til støtte for frivillige organisationer.
• Der oprettes et videncenter.
• Styrket indsats for de fysisk sårede.
• Psykisk sårede veteraners behandling styrkes.
• Udvælgelse af soldater til udsendelse styrkes.
• Veteraner bliver en del af målgruppen for Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsfunktion (VISO).
• Kommunale sagsbehandlere undervises om veteraners forhold.
• Grundlaget for realkompetencevurdering og vejledning styrkes.
• Der udstedes kompetencekort.
• Styrket adgang til psykologer og socialrådgivere.
• Kammeratstøtte forbedres.
• Opsøgende indsats over for tidligere ansatte veteraner styrkes.
• Udsendelsens påvirkning af partner og børn undersøges.
• Én indgang til web-baseret information.
• Døgnåben adgang til telefonisk støtte og rådgivning.
• Området vedrørende de vejledende mén-procenter efter psykiske skader for veteraner og andre undersøges.
• Anerkendelse af fysisk og psykisk sårede ligestilles.
• Veterankort som legitimationsbevis udstedes.