[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Baggrunden for at vente med at træffe typevalg af Danmarks fremtidige kampfly er bl.a. baseret på forsvarets vurdering af, at man kan anvende F-16 jagerne yderligere nogle år som følge af, at antallet af operative kampfly bliver reduceret fra 48 til 30 i denne forligsperiode.

- Forsvaret har lagt et stort stykke arbejde i at bidrage med den faglige rådgivning til beslutningsgrundlaget. Dette arbejde er på ingen måde spildt – og de erfaringer og data som allerede er blevet tilvejebragt i den hidtidige proces, har givet et godt fundament for at opdatere vores militærfaglige anbefaling, så vores politikere senere hen kan træffe valget, siger chefen for projektkontoret for nyt kampfly oberstløjtnant Uffe Holstener-Jørgensen.