[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Maja Grønbæk


Jægersborg Kaserne set fra luften.

I slutningen af 2009 blev kasernen overdraget til de nye ejere. Den vestlige, fredede del af kasernen, som er opført i 1734-39, er blevet købt af Ejendomsselskabet Norden og den nye del fra 1965 af Gentofte kommune. De to forskellige dele af kasernen er blevet solgt for henholdsvis 50,1 mio. og 44 mio. kroner.
- Planen er, at bygningerne skal restaureres og fremover bruges til bolig og erhverv, siger Dan Holm Johansen fra Ejendomsselskabet Norden.
- Vi købte en del af kasernen, fordi vi har en vis erfaring med at bygge om. Vi har blandt andet tidligere købt noget af militærets gamle område på Holmen og lavet rækkehuse og kontorer, siger han.    

Gentofte kommune planlægger ældreboliger
- Vores plan er at opføre nye boliger på en del af området. Hvordan det kommer til at se ud, vil vi lade det være op til en arkitektkonkurrence at afgøre, herunder om de eksisterende bygninger skal rives ned, siger Michael Holst, planchef i Gentofte kommune.
Tanken er, at området skal være flot og attraktivt, samtidig med at man respekterer kulturhistorien i området.
- Vi vil gerne have, at det bliver et område folk kan bruge, og hvor de kan nyde de nye og gamle bygninger og den flotte natur rundt om, siger Michael Holst.
Lokalplanforslaget for området er stadig i høring, og der forventes en endelig vedtagelse omkring den 1. juni.


Bajonetfægtning ved Livgardens Rekrutskole 1921

Startede som jagtbygninger
Den gamle, fredede del af kasernen, som nu er solgt til Ejendomsselskabet Norden, var oprindelig jagtbygninger til Jægersborg slot, som Chr. 5. brugte som jagtslot. Slottet blev revet ned i 1761 efter flere års forfald, men jagtbygningerne blev fornyet af barokarkitekten Lauritz de Thurah i årene 1734-39.
Bygningerne blev i 1761 indrettet til kaserne. Siden den gang har kasernen blandt andet huset husarkorpset, Rytteriets Befalingsmandsskole og Livgardens vagtdetachementer til Bernstorff og Charlottenlund Slot. Senest har kasernen været rammen om Forsvarets Sundhedstjeneste, som efter salget er flyttet til Flyvestation Skalstrup.