[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

Et nyt træningskoncept er på vej ud i alle forsvarets rækker og geledder. Danske soldater skal være stærkere, og måden det skal ske på, er ved at gøre træningen mere individuel.
Med hjælp fra forskellige fysiske test finder hver enkelt soldat sine stærke og svage sider, så han kan målrette træningen af de svage sider.
- Hvis du tager en triatlet, som er god til at cykle og løbe, men ikke så god til at svømme, vil han jo også lægge mest energi i at blive god til svømme og så bare nøjes med at holde de andre discipliner ved lige. Vi vil gerne have soldaterne til at tænke på samme måde, siger Klaus Gabriel Sørensen. Han er leder af Studie og Udvikling ved Center for Idræt og har arbejdet med det nye koncept siden 2008.

På vej til hele forsvaret
I første omgang er det de soldater, der netop har startet på deres uddannelse i 2010, der lærer at skræddersy deres træning. Men resten af forsvarets ansatte kommer også til at mærke til det nye træningskoncept. Et hold af instruktører er ved at blive uddannet i konceptet.
- Mit håb er, at vi med vores nye koncept vil opnå en situation, gerne senest i 2012, hvor hovedparten af de ansatte i forsvaret er selvhjulpne, når det kommer til fysisk træning og sundhed. Så er vi godt på vej mod målet om et fysisk mere robust forsvar, siger Klaus Gabriel Sørensen.

Undgå overbelastninger
Det er de ekstreme forhold under udsendelse i Afghanistan, der ligger bag det nye koncept. Her går soldaterne i snit med 35 kg udrustning i meget høje temperaturer, og der er derfor en større risiko for overbelastningsskader.
- Denne her fysiske træning går ud på at hæve den fysiske kapacitet hos den enkelte soldat, således at man får et større fysisk overskud. Dermed sænker man den relative belastning, og derfor er der mindre risiko for skader, siger Klaus Gabriel Sørensen.

Se hvad det nye hold af instruktører lærte om den nye træningsform på Forsvarskanalen.