[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der var regn og blæst, da et Hercules C-130J landede planmæssigt klokken 9 i Roskilde Lufthavn. Om bord var kisten med premierløjtnant Jonas Peter Pløger, der faldt i Afghanistan den 21. juli.

Kisten blev båret ud af flyet af kollegaer fra Afghanistan, mens Prinsens Musikkorps spillede ”Kongernes Konge”. Fotos: Sebastian Taheri.

Kisten blev båret fra flyet og ind i hangaren, hvor de nærmeste pårørende var sammen med venner og kollegaer. Hæren var repræsenteret ved chefen for Danske Division, generalmajor Agner Rokos, og chefen for Gardehusarregimentet, oberst Tommy Paulsen, og der var opstillet et æreskommando med Gardehusarregimentets fane, og musikken blev leveret af Prinsens Musikkorps.


På medaljepuden forrest på kisten ses fra højre NATO’s missionsmedalje, Forsvarets medalje for international tjeneste og yderst til venstre Forsvarets medalje for faldne i tjenesten.

Stående bag kisten sagde chefen for Gardehusarregimentet, oberst Tommy Paulsen:

- Jonas vidste, det var en hård opgave, og at det ville kræve en nærmest umenneskelig indsats at virke som delingsfører i krigen i Afghanistan. Han tog udfordringen op og leverede en fantastisk indsats, både som en sikker fører for sine soldater, når de kæmpede mod Taliban i den grønne zone, og ikke mindst som et ”helt” menneske, der tog sig af de unge soldater, når de syntes, det hele virkede uoverskueligt.

- Som hans kompagnichef udtalte: Jonas var altid dér, hvor der var mest brug for ham, han var forrest og førte delingen fra front. Han var elsket af sine mænd og blev af mange betegnet som delingens far. 

- Nu står vi så ved afslutningen af Jonas rejse. Han er kommet hjem efter næsten et halvt år i Afghanistan. Han har kæmpet indædt for en bedre verden. Han har oplevet ekstreme situationer i den afghanske stenørken. Han er blevet testet i krigens grusomhed, på lederegenskaber og menneskelige kvalifikationer, og han har leveret optimalt på alle områder. Det er derfor en dygtig husarofficer – et prægtigt menneske – vi skal tage afsked med i dag.

Derefter lyste feltpræst Helle Møller Jensen velsignelsen, og kisten blev båret ud til den ventende rustvogn, mens Prinsens Musikkorps spillede ”Det var på Isted Hede”.

Der er militær begravelse tirsdag den 3. august klokken 13 fra Frederiksberg Slotskirke med efterfølgende jordfæstelse på Solbjerg Kirkegård.

Læs oberst Tommy Paulsens tale her.