[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

”Udgangspunktet for vores arbejde var Forsvarskommandoens rapport om udsendelsesperiodernes længde. Vi har dog ikke fundet nogen indikationer på at soldaternes psykiske velbefindende hænger sammen med udsendelsesperiodens længde,” siger undersøgelsesleder og psykolog Mette Bertelsen fra Forsvarsakademiet.

Det er første gang, at en så stor gruppe danske udsendte soldater systematisk undersøges før, under og efter udsendelse med henblik på at opnå viden om forekomsten og udviklingen af PTSD-symptomer og andre psykiske efterreaktioner.

”Vores forskningsresultater viser, at niveauet af psykiske efterreaktioner på hold 7 er relativt lavt – også sammenlignet med international forskning,” siger Mette Bertelsen.

De undersøgte soldater er 610 soldater der alle var udsendt med Hold 7 til Afghanistan i perioden februar til august 2009. Hold 7 er repræsentativ for andre udsendte hold til Afghanistan og Irak.

”Rapporten viser, at otte måneder efter hjemkomst, har 95% af soldaterne ingen psykiske efterreaktioner,” siger Mette Bertelsen.

Rapporten er udarbejdet af Institut fra Militærpsykologi under Forsvarsakademiet, i samarbejde med Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning ved Århus Universitet.

Undersøgelsen er opdelt i tre undersøgelsesområder, med tilhørende rapporter
- holdudsendte soldater fra hæren
- pårørende til udsendte
- enkeltudsendte, samt partnere til disse

Alle rapporterne, samt hovedrapporten kan downloades via nedenstående links.

  • Hovedrapport
  • Rapport om holdudsendte soldater
  • Rapport om pårørende til udsendte
  • Rapport om enkeltudsendte, samt partnere til disse

Spørgsmål til rapporten fra pressen, samt aftaler for interviews, kan rettes til forsvarets vagthavende presseofficer på telefon 70 200 440