[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I oktober 2009 blev FPT opmærksom på visse uregelmæssigheder på Forsvarets rejsekontor. FPT anmodede derfor om en redegørelse fra den daværende leder for Forsvarets rejsekontor og fandt efter redegørelsen, at der var behov for en undersøgelse ved Forsvarsministeriets interne revision. Denne undersøgelse fandt sted i november 2009 og sagen blev via Forsvarets Auditørkorps overdraget til Københavns Politi i januar 2010, hvor sagen fortsat er under efterforskning.

I flere medier er det antydet, at FPT havde iværksat en undersøgelse af Forsvarets rejsekontor allerede i marts 2009. Dette er ikke korrekt. Der var drøftelser med en konsulentvirksomhed, Travelbroker, om en mulig analyse i forbindelse med en optimering af rejsekontorets ydelser, men et konkret samarbejde med den pågældende konsulent blev aldrig indledt. Der forelå på dette tidspunkt ingen mistanke om misbrug af midler på rejsekontoret. Det er således heller ikke korrekt at en iværksat analyse blev afbrudt – analysen blev aldrig påbegyndt.

FPT afholdt 3. – 4. marts 2009 et ledelsesseminar. På dette seminar blev FPT fremtidige organisering drøftet. Travelbroker-analysen blev ikke drøftet på seminaret. Spørgsmålet om misbrug af midler i Forsvarets rejsekontor blev heller ikke berørt, da mistanke herom først opstod i oktober 2009.

En medarbejder ved Forsvarets rejsekontor har selv opsagt sin stilling og en anden medarbejder er blevet afskediget. FPT afventer nu politiets efterforskning og vil løbende forholde sig til de eventuelle nye oplysninger, der måtte blive afdækket i forbindelse med efterforskningen.

Henvendelser i sagen til:
Forsvarets Personeltjeneste
Presseofficer, major Torben Grinderslev
Telefon: 32 66 50 08