[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En leaverejse er en hvileperiode under udsendelse og er derfor ikke at regne for egentlig ferie.

Hvis hjemkomsten til Danmark på en planlagt leaverejse forsinkes, udskydes afviklingen af frihed tilsvarende. Soldaterne begynder først at afvikle frihed dagen efter ankomst til Danmark. Soldaterne er således på arbejde på hele turen hjem til Danmark, og igen på arbejde på turen fra Danmark og tilbage til Afghanistan.

De soldater, der blev forsinket i forbindelse med leaverejse fra Afghanistan i påsken, tilskrives fire fridage - i overensstemmelse med reglerne om optjening af fridage, når der gøres tjeneste på lørdage, søndage og helligdage i internationale operationer.

Fridagene kan enten afholdes senere eller de kan udbetales. Gældende aftaler og bestemmelser rummer ikke mulighed for yderligere økonomisk kompensation.

Skulle der være nogen blandt de 100 soldater, der eventuelt har lidt økonomisk tab på grund af den forsinkede hjemkomst, kan Forsvaret efter en konkret vurdering kompensere tabet.