[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Søværnet har inviteret cirka 160 deltagere til flagdagen 5. september. Alle har de bidraget til OPERATION OCEAN SHIELD, som er en international indsats mod pirateri.

Baggrund for OPERATION OCEAN SHIELD
NATO´s støtte til det internationale samfunds indsats mod pirateri i farvandet ud for Afrikas Horn er siden den. 17. august 2009 blevet gennemført i rammen af OPERATION OCEAN SHIELD.

OPERATION OCEAN SHIELD bygger på Alliancens erfaringer fra indsatsen mod pirateri i NATO´s tidligere operationer – OPERATION ALLIED PROTECTOR og OPERATION ALLIED PROVIDER. Sidstnævnte var støtte til eskortering af World Food Programme-skibe med nødhjælp til Somalia.

Opgaver
OPERATION OCEAN SHIELD har fokus på anti-piratoperationer til søs og vil indgå i den koordinerede indsats mod pirateri i farvandet ud for Afrikas Horn.
Der er fire hovedopgaver i operationen, som omfatter:
• Eskortering af handelsskibe og afskrækkelse af pirater
• Indgreb over for piratvirksomhed
• Opsøgende indsats mod formodede piratskibe
• Regional kapacitetsopbygning

Kapacitetsopbygning har til formål bl.a. at hjælpe regionen med på sigt selv at kunne bekæmpe pirater, og endvidere sikre at landene fremadrettet i større grad kan bidrage til en større maritim sikkerhed i området.

Geografi
Operationsområdet for OPERATION OCEAN SHIELD omfatter det internationale farvand i Røde Havet, Aden Bugten, den nordlige del af Det Arabiske Hav op til Hormuz-strædet og Somalia Bugten ned til Seychellerne.Området udgør ca. 6,5 millioner kvadratsømil og svarer til ca. halvdelen af størrelsen på USA.

Dansk ledelse af flådestyrken til operationen
Flådefartøjer fra enkelte NATO-lande, herunder NATO´s to stående flådestyrker (SNMG1 og SNMG2) bidrager til Operation Ocean Shield. Herudover kan andre nationer uden for NATO bidrage til operationen.
De stående flådestyrker deltager på skift i perioder af fire måneder i OPERATION OCEAN SHIELD i 2010.

Danmark har ledelsen af den stående flådestyrke gruppe 1 (SNMG1) fra den 25. januar 2010 og et år frem. Dermed har den dansk ledede internationale stab om bord i ABSALON-klassen også ansvaret for flådestyrken i de perioder, hvor SNMG1 deltager i operationen.
SNMG1, med dansk ledelse, forventer at deltage i OPERATION OCEAN SHIELD i to perioder i 2010:
• Januar til marts 2010
• august til december 2010International lovgivning
Det danske bidrag til OPERATION OCEAN SHIELD kan foretage anti-piratoperationer i henhold et politisk vedtaget mandat. Dette mandat bygger bl.a. på FNs Havretskonvention samt et antal FN sikkerhedsrådsresolutioner.