[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kilde: Søværnets Operative Kommando

Som en konsekvens af Forsvarsforliget 2010-2014 vil Søværnets Helikoptertjeneste fra den 1. januar 2011 høre ind under flyvevåbnet. Skiftet til flyvevåbnet får ingen betydning for de opgaver, som de skibsbaserede helikoptere løser.

Helikoptertjenesten har eksisteret siden 1962 og var dengang en del af flyvevåbnets Eskadrille 722. Helikoptertjenesten blev oprettet efter M/S HANS HEDTOFTs forlis i 1959, hvor det blev besluttet, at Danmark skulle have helikopterbærende inspektionskibe ved Grønland. Siden flyttede helikoptertjenesten i 1977 organisatorisk til søværnet som Søværnets Flyvetjeneste, der i 2004 skiftede navn til Søværnets Helikoptertjeneste.

Søværnets Helikoptertjeneste råder over otte LYNX-helikoptere, hvoraf én til stadighed er udstationeret ved Grønland, mens én på skift er ved Færøerne eller er med, når søværnets helikopterbærende enheder er udsendt i internationale missioner. Desuden bliver LYNX-helikopterne brugt til nationale opgaver. Blandt andet til hævdelse af dansk suverænitet, farvandsovervågning, opsamling af olieprøver fra havet, transportopgaver og hjælp til politiet.