[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I dagens udgave af Jyllands-Posten beskrives forsvarets projekt 'Fra Battle Mind til Home Mind'. Projektet søger at omstille soldaterne til dagligdagen i Danmark.

Tilbagebagemeldningerne viser, at de fleste soldater er tilfredse med både varighed og indhold i projektet, og de mener, at projektet bidrager positivt til, at de vender tilbage til en normal dagligdag.

Efter gennemførelsen af hvert hold foretages der en evaluering, så ordningen hele tiden kan forbedres og tilpasses de aktuelle behov.

Formålet med projektet er, at det skal bidrage til at reducere risikoen for fremtidige psykiske efterreaktioner hos soldaterne. Det sker gennem deltagelse i vekslende aktiviteter af militær og civil karakter. Aktiviteterne kombineres med frihed, som også er en del af en normal dagligdag.

Læs mere på Hærens Operative Kommandos hjemmeside