[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der var ikke lange køer på valgstederne i Gereshk by i går, men de afghanere, der trodsede frygten for uro, og afgav deres stemme, kunne gøre det i sikkerhed. De uroligheder der var, skete uden for byen.
 
- Vi kan kun erklære os tilfredse med sikkerheden omkring valget. De afghanske sikkerhedsstyrker var velforberedte og gjorde et fint stykke arbejde, siger oberstløjtnant Thomas F. Pedersen, næstkommanderende i Den Danske Kampgruppe.


Stemmerne bliver talt op. Rundt om står repræsentaanter for de forskellige kandidater og holder øje med processen.

Det var det afghanske politi og den afghanske hær, der havde ansvaret for sikkerheden i selve Gereshk by. Danske, britiske og amerikanske styrker var klar til at støtte, men det blev kun nødvendigt i mindre omfang – og kun på stemmestederne udenfor byen.
 
- De hændelser der var, blev håndteret hurtigt og korrekt – blandt andet på grund af den grundige forberedelse og planlægning, siger oberstløjtnant Thomas F. Pedersen.
 
Der har været enkelte rapporter om oprørere, der forsøgte at skræmme lokale fra at stemme. Men der er ingen meldinger om sårede eller dræbte blandt lokale eller blandt de afghanske sikkerhedsstyrker.

Læs hele artiklen om det afghanske valg på hærens side og se indslag fra valget på Forsvarskanalen.

Kilde: Hærens Operative Kommando.