[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den 29. november blev det tredje veteranhjem i Aalborg taget i brug. Der er tidligere i år oprettet veteranhjem i København og i Fredericia.

I Aalborg var der en lang række faner, og Hjemmeværnets Musikkorps Vendsyssel spillede for de mange fremmødte.


Beskæftigelsesminister Inger Støjberg klippede det røde bånd over og indviede dermed veteranhjemmet. Til højre ses formanden for veteranhjemmet Jørgen Rasmussen og bag ham oberst Flemming Larsen.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg holdt en tale, før hun indviede huset på Skydebanevej 12, og desuden talte garnisonskommandanten, oberst Flemming Larsen, og formanden for veteranhjemmet Jørgen Rasmussen.

Læs mere om veteranhjemmene på www.veteranhjem.dk

Se et indslag på forsvarskanalen om veteranhjemmet  

Kilde:HOK