[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Der har været et godt samarbejde mellem hæren og Forsvarets Materieltjeneste omkring anskaffelsen af den nye 120 mm mortér. Hæren får her et godt og effektivt våbensystem, som kan gå lige ind i de opgaver, som hæren løser i Afghanistan. Og så er der tilmed tale om en rigtig god økonomisk løsning. Sådan sagde chefen for Forsvarets Materieltjeneste, generalløjtnant Per Ludvigsen, da han den 18. november i Oksbøl officielt overdrog mortérerne til hæren repræsenteret ved chefen for Hærens Ildstøtteskole, oberst Birger Mejlholm.

Der er i alt anskaffet 20 mortérer. Seks af dem vil blive udsendt til Afghanistan sammen med Hold 11 i februar 2011. To af dem vil være i reserve, mens de fire vil indgå i et ildstøttedetachement.

Læs hele historien om den nye tunge mortér på hærens side.

Kilde: Hærens Operative Kommando