[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

General Bismillah Mohammadi roste den danske indsats, men efterlyser flere militærrådgivere til at træne den afghanske hær. Han spår en væsentlig forbedring af sikkerhedssituationen i Afghanistan indenfor de næste to til tre år.

I 10 graders frost inspicerede Afghanistans forsvarschef den afsluttende uddannelse for det næste danske bidrag til Helmand provinsen, der tager af sted i februar. Han er meget imponeret over og taknemmelig for den danske indsats og roser især genopbygningen og den danske evne til at skabe tillid hos befolkningen.

”Det danske bidrag har en nøglerolle i det urolige Helmand, hvor de står for sikkerheden i en af provinsens vigtigste byer, Gereshk. Det er en rolle, de har udfyldt til topkarakter, og jeg vil især fremhæve de tillidsskabende tiltag som genopbygning af skoler, moskeer og brønde som vigtige, ” siger Bismillah Mohammadi.

Langt bedre sikkerhed indenfor få år og særligt udvikling og genopbygning er ifølge generalen det, der på sigt skal vinde krigen mod Taleban. ”Det er meget vigtigt at vinde befolkningens hjerter og hjerner. Civile tab skal undgås, og der skal skabes udvikling, så befolkningen tror på fremtiden. Det er ikke kun kamphandlinger, der vinder krigen. Udvikling og genopbygning er mindst ligeså vigtigt,” siger Afghanistans forsvarschef.  Og han er generelt optimistisk overfor fremtiden. Den plan, NATO’s øverstbefalende i Afghanistan, den amerikanske General Stanley McChrystal, har fremlagt for de næste par år, vil skabe store forandringer, mener han. ”Jeg tror, at sikkerhedssituationen vil blive langt bedre indenfor to til tre år som følge af de øgede amerikanske bidrag og udvidelsen af den afghanske hær.” siger general Bismillah Mohammadi.

Efterlyser mere militær hjælp
Ifølge McChrystals plan skal den afghanske hær indenfor de næste tre år næsten fordobles i styrke fra de nuværende 130.000 til 240.000 mand. Det kan ifølge Bismillah Mohammadi godt lade sig gøre, en det kræver også en større indsats fra NATO, der skal hjælpe til med at uddanne soldaterne. ”Lad mig understrege, at NATO hjælper os meget allerede, men hvis vi skal op på 240.000 mand, har vi brug for mere hjælp, og det er især trænere, militærrådgivere og generelt militært udstyr, jeg tænker på,” siger general Bismillah Mohammadi.

Han slår dog også fast, at selvom vi indenfor tre år vil se en meget større afghansk hær, så vil det afghanske forsvar til den tid stadig mangle en masse kapaciteter såsom flyvevåben, artilleri og ingeniørsoldater og vil derfor stadig være afhængig af NATO’s støtte for at kunne skabe en tryg og sikker hverdag for den afghanske befolkning. 

Afghanistans forsvarschef General Bismillah Mohammadi er Tajik fra Panshir dalen og tidligere viceforvarsminister i den nordlige alliance.

Se indslag på forsvarskanalen.dk om generalens besøg.