[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Under forsøg på at uskadeliggøre to SA-3 jord til luft misiler den 6. marts 2002 i Kabul i Afghanistan
indtraf en ulykke, der dræbte tre danske og to tyske soldater og sårede yderligere 8, heraf nogen alvorligt. På baggrund af denne sprængningsulykke nedsattes en fælles dansk-tysk kommission, der skulle gennemføre en undersøgelse af, hvad der var skyld i ulykken.  

Undersøgelsen
Kommissionen var færdig med sin undersøgelse i efteråret 2002, og dens konklusioner blev samlet i en rapport, som blev offentliggjort den 19. november 2002 af den daværende forsvarsledelse på et pressemøde. Forsvarsledelsen fremlagde på dette pressemøde undersøgelsesrapportens konklusioner, ligesom rapporten efterfølgende blev offentliggjort i sin fulde længde.
   
Der har i den seneste uge været nogen medieopmærksomhed omkring ulykken samt rapportens
konklusioner. Derfor finder Forsvarskommandoen det relevant igen at offentliggøre undersøgelsesrapporten, og dermed give offentligheden adgang til at læse de konklusioner, som undersøgelseskomissionen kom frem til på baggrunden af undersøgelsen i 2002. Den fulde undersøgelsesrapport kan læses via nedenstående link. 
 
Læs undersøgelsesrapporten her.