[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarskommandoen har nedsat en arbejdsgruppe, der består af ressourcepersoner fra en række af forsvarets myndigheder, herunder Forsvarskommandoen, Hærens Operative Kommando m.fl.  Arbejdsgruppen har fået til opgave at gennemgå de over 390.000 dokumenter om Irakmissionen, der i weekenden blev lækket på hjemmesiden WikiLeaks.org.

Arbejdsgruppen vil i det omfattende materiale identificere de dokumenter, der omtaler den danske indsats og sammenligne dem med egne oplysninger, blandt andet egne rapporteringer.

- Det er en omfattende opgave, der formentlig vil tage tid, siger Torben Mikkelsen, der er kommandør i Forsvarskommandoen.

Forsvarskommandoen har desuden oprettet en hotline, der kan bruges af nuværende eller tidligere udsendte soldater, som mener, de ligger inde med relevant information. Nummeret er: 41320240