[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Internetsiden Wikileaks offentliggjorde den 26. juli 2010 ca. 77.000 klassificerede dokumenter vedrørende den militære opgaveløsning i Afghanistan. Dokumenterne var ulovligt videregivet af en medarbejder ved et af koalitionsstyrken ISAFs hovedkvarterer.

Derfor blev der den 27. juli nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at gennemgå de lækkede dokumenter for at afklare, om der i de lækkede dokumenter fandtes oplysninger, der kunne få konsekvenser for opgaveløsning og sikkerhed for den danske kampgruppe i Afghanistan og dens lokale samarbejdspartnere.

Forsvaret har ved søgning i materialet  ikke fundet oplysninger, der er en umiddelbar sikkerhedsmæssig trussel mod hverken den danske kampgruppe eller dens lokale afghanske samarbejdspartnere. 

Dokumenterne, der vedrører danske styrker, er primært overordnede operative rapporter. Der er generelt tale om indledende eller sammenfattende og generelt kortfattede meldinger.

- Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at lækket ikke umiddelbart forekommer at have haft konsekvenser for de danske soldater, siger forsvarschef, general Knud Bartels.

Forsvarschefen mener dog, at læk af militære informationer på sigt kan blive et sikkerhedsmæssigt problem.

- Disse læk kan over tid svække de indsatte styrkers operationsmuligheder og herved påvirke soldaternes sikkerhed, for de giver nuværende eller potentielle modstandere indsigt i, den måde de indsatte styrker opererer på, siger forsvarschefen.

Læs også: Forsvaret undersøger Wikileaks-dokumenter