[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarskommandoen har nedsat en arbejdsgruppe, der i det omfattende materiale skal identificere de dokumenter, der omtaler den danske indsats, og sammenligne disse med vores egne oplysninger, herunder rapporteringer. Skulle det vise sig, at der er nye oplysninger, vil det naturligvis skulle undersøges nøjere. Indtil gennemgangen af de relevante dokumenter og oplysninger er afsluttet, vil forsvaret som udgangspunkt ikke udtale sig om enkeltsager og oplysninger.

- Det er væsentligt at understrege, at udgangspunktet for arbejdet ikke er, at vores udsendte soldater i Irak har gjort noget forkert, siger Forsvarschef general Knud Bartels.

ISAF
Presseomtalen af Wiki-leaks dokumenterne om indsatsen i Irak har medført, at der også har været omtale i medierne vedrørende operationsvilkårene i Afghanistan/ISAF.

Chefen for Hærens Operative Kommando generalmajor Agner Rokos udtaler i den forbindelse;

- Vore udsendte soldater har gang på gang påvist, at de handler både professionelt og med stor respekt for den opgave, de er udsendt for at løse. Det har jeg fortsat tillid til at de gør.

I ISAF opererer vi med et klart mandat og i tæt samarbejde med de afghanske myndigheder herunder det afghanske forsvar, siger Agner Rokos.
- Når danske styrker har overdraget tilbageholdte personer i afghanske myndigheders varetægt, føres der regelmæssigt tilsyn med de tilbageholdte såvel før som efter en eventuel domfældelse. Selve tilsynet søges gennemført så privat som muligt uden andre myndigheders tilstedeværelse. Såfremt dette ikke er muligt, fremsendes denne information til Hærens Operative Kommando sammen med selve tilsynsrapporten, siger Agner Rokos.
Agner Rokos understreger, at disse procedurer efterleves af de danske styrker. 

 

Retningslinjerne for tilbageholdelse af fanger i Afghanistan er:

Hvis danske soldater tilbageholder en mistænkt, skal de hurtigst muligt bringe ham til den britiske tilbageholdelsesfacilitet. Dette skyldes, at Danmark ikke selv har en tilbageholdelsesfacilitet. Der bliver beviserne mod den mistænkte vurderet, med henblik på eventuelt at overdrage den mistænkte til det afghanske retssystem.

Hvis beviserne findes tilstrækkelige, bliver den mistænkte overdraget til det afghanske retssystem.

Overdragelse til det afghanske retssystem sker i overensstemmelse med en aftale mellem Afghanistan og Danmark. I denne er det aftalt, at overdragne personer bliver behandlet i overensstemmelse med international ret og ikke bliver idømt dødsstraf, samt at Danmark har adgang til at føre tilsyn med overdragne personer. Der søges gennemført tilsyn ca. en gang i kvartalet.

Hvis beviserne ikke findes tilstrækkelige, bliver den mistænkte frigivet igen.

Såfremt den mistænkte bliver overdraget til de afghanske myndigheder, har den danske kampgruppe pligt til at følge den mistænkte med jævnlige besøg i fængslet. Denne tilsynspligt fortsætter hvis den mistænkte senere bliver idømt en fængselsdom.

Ved de gennemførte tilsyn bliver det undersøgt, om de afghanske myndigheder efterlever de indgåede aftaler, herunder om de fængslede er indsat under humane forhold.