[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der kan ansøges om penge til formål som:

• Dækning af udgifter i forbindelse med anerkendelse af veteraner som hjemkomstparader, mindehøjtideligheder, flagdag og lignende.
• Tiltag der forebygger, støtte eller informerer kommende og nuværende veteraner og deres pårørende.
• Tiltag, der understøtter veteranarbejdet i tråd med veteranpolitikkens formål.
• Anerkendelse eller støtte af Hjemmeværnets og Beredskabskorpsets indsat i internationale missioner.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2011. De første penge blev uddelt i 2010, nu åbnes der for anden ansøgningsrunde.

Faglige organisationer, interesseorganisationer, foreninger og enkeltpersoner kan søge om støtte.
Ansøgningen skal beskrive:

• Motivation for ansøgningen
• Målgruppe
• Tidsplan
• Plan for gennemførelse

Skriv til:
Forsvarskommandoen
Personalstrategisk Afdeling
Danneskiold-Samsøes Allé 1
1434 København K
Mærk ansøgningen: 8 mio. puljen

Eller send en mail:
fko@mil.dk
Emne: 8 mio. puljen

Fakta
Forligspartierne bag forsvarsforliget har oprettet en pulje på 8 mio. kr. i forligsperioden 2010-2014, som efter forligskredsens nærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet, som tages af foreninger m.v. Forsvaret har fået til opgave at indsamle ansøgninger til puljen.