[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Prisen blev givet som påskønnelse for den indsats, som Absalon og Esbern Snare har ydet i kampen mod pirateri i Adenbugten og Det Indiske Ocean.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech udtalte, da hun fik overrakt prisen:

”Jeg er meget glad for at modtage denne påskønnelse – årets Søfartspris. For mig er det et håndgribeligt bevis på, at Rederiforeningen anerkender den dedikerede indsats, som søværnets ansatte yder for at beskytte skibsfarten. Det er et privilegium at være chef for så engagerede mennesker som besætningerne på Absalon og Esbern Snare, så årets Søfartspris er deres pris

Rederiforeningen uddeler hvert år Søfartsprisen, og at den i år blev givet som en anerkendelse af indsatsen mod pirateri, tog forsvarsministeren som et skulderklap. Prisen er på 50.000 kr. og er doneret til Dronning Alexandrines og Kong Georg den Førstes Marinefond.

”Det ligger fint i tråd med det lange og nære forhold, som søværnet og den danske handelsflåde har haft igennem 500 år. Regeringens fokuserede indsats for at komme pirateriet til livs skyldes blandt andet, at det er i Danmarks interesse, at den danske handelsflåde kan sejle frit på verdenshavene,” sagde Gitte Lillelund Bech og tilføjede:

”Der skal ikke herske nogen tvivl om regeringens prioritering og vilje i forhold til bekæmpelse af pirateri. Vi fortsætter indsatsen, og i går lancerede vi regeringens strategi for den danske indsats mod pirateri, som løber frem til 2014. Strategien skal sikre, at den danske indsats bliver sammenhængende, langsigtet og fremadrettet. Militære og civile virkemidler til søs og på land skal i fællesskab sikre den frie sejlads på verdenshavene, og det er jeg glad for, at regeringens strategi meget tydeligt afspejler.”

Kilde: Søværnets Operative Kommando.