[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De afghanske gæster har været igennem et afvekslende program med både kulturelle og militære indslag. Afghanerne har overværet uddannelse af værnepligtige og sergentelever, været på rundtur på Flyvestation Karup, set forsvarets kantinedrift, besøgt et dansk infirmeri og har været i København ved Den Kongelige Livgarde.
- Vi har lært meget af vores besøg i Danmark, og vi vil gerne implementere de ting, vi har set, i vores skole i Afghanistan, siger oberst Abdul Rauf Safi fra den afghanske hær. Han er garnisonskommandant i Camp Shorabak i Afghanistan. Her har flyvevåbnet siden 2008 haft 12-13 soldater udsendt som rådgivere – i et såkaldt Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT). I de kommende år vil forsvaret i højere grad satse på instruktør- fremfor kampopgaver, og derfor skal der endnu flere danske soldater af til Camp Shorabak. Afghanerne i Karup øvelsesterræn.

Se afghanerne møde danske værnepligtige og sergentelever på forsvarskanalen.

Afghanerne var mest imponerede over, hvor fredeligt der er i Danmark. De undrede sig over, at alle vejene er asfalterede og bilerne rent faktisk holder for rødt.
- Ved siden af besøgets militære del har jeg også ønsket, at de skulle se det danske samfund. Den danske infrastruktur, danske virksomheder og en bondegård. Jeg håber, at denne uge bibringer dem noget inspration. Det drejer sig om at vise dem, hvad man kan opnå igennem frihed, fred og demokrati. Hvad man kan drive det til, siger major Thomas Nørtoft fra Combat Support Wing. Han har sammen med en kollega fulgt afghanerne rundt i Danmark.

Her ser den afghanske delegation bondegården Selvhøjgaard med 200 malkekøer.

Et af højdepunkterne for afghanerne var et bondegårdsbesøg i Midtjylland.

- Besøget gik rigtigt godt. Mens vi har været hos militære enheder, har det mest været obersten, der stillede spørgsmål, mens de andre lyttede. Her var der flere af de andre, der greb chancen, og fik stillet nogle spørgsmål. De var virkeligt interesserede i, hvad den landmand laver, fortsætter Thomas Nørtoft.

- Vi burde lave noget lignende i vores land. Vi har en masse god landbrugsjord og masser af vand, men vi mangler at finde en god måde at bruge det på. Så vil de folk, der fører krig og kæmper på grund af arbejdsløshed, kunne finde beskæftigelse i landbruget, siger Abdul Rauf Safi, som var meget imponeret af den 60-årige landmands arbejdsindsats.

Se et indslag om bondegårdsbesøget på forsvarskanalen.

Besøget, der varede i en uge, sluttede 28. september.