[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Auditøren har konkluderet, at årsagen til ulykken er en kombination af manglende uddannelse og mangler ved det tildelte materiel. Auditøren har meddelt, at der ikke er fundet grundlag for at gøre strafansvar gældende mod personer eller myndigheder. I auditørens afgørelse udtales imidlertid kritik af forløbet forud for udsendelsen af personellet.

I anledning af auditørkorpsets afgørelse udtaler forsvarschef general Knud Bartels:

- Det er en tragisk sag, som jeg ser med stor alvor på. Forløbet op til ulykken med den manglende uddannelse og det fejlbehæftede materiel er ikke tilfredsstillende. På baggrund af auditørernes afgørelse vil jeg i dag således indskærpe over for forsvarets myndigheder, herunder Flyvertaktisk Kommando, at gældende bestemmelser for uddannelse skal følges. Der må ikke gås på kompromis med sikkerheden, også selvom vi til tider er under tidspres.

- Mine tanker går til de pårørende for Kjeld Møller Mellergaard. Det er mit håb, at de med dagens afgørelse har fået en afklaring, der kan hjælpe dem til at bearbejde tabet.

Kjeld Møller Mellergaard blev bisat ved en militær begravelse den 20. januar 2010 fra Nørre Uttrup Kirke i Nørresundby .

Se Auditøren for Internationale Operationers pressemeddelelse her.

Se Chefen for Flyvertaktisk Kommandos udtalelse i forbindelse med undersøgelsen her.