[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I perioden 2008 til 2010 har pirater kapret cirka 45 skibe om året ved Afrikas Horn. Nu er kurven knækket, idet antallet af kapringer i 2011 er faldet til 23.

Det markante fald skyldes, at det internationale samfunds samlede tiltag for at bekæmpe pirateri har en effekt. Chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Finn Hansen vurderer, at den positive udvikling kan tilskrives de internationale flådestyrkers indsats, kombineret med, at handelsskibene i stadig større grad følger anbefalingerne om, hvordan handelsskibene kan beskytte sig mod pirateri ud for Afrikas Horn.

Anbefalingerne til handelsskibene er i dag mere omfattende, end hvad de var for bare få år siden. Endelig bruger mange handelsskibe i dag bevæbnede vagter. Om flådestyrkernes indsats siger Finn Hansen:

”De internationale flådestyrker har i de seneste par år opereret mere og mere offensivt, og i dag ser vi krigsskibe operere direkte ud for piratlejrene inde på kysten.

Både handelsskibenes ændrede adfærd og flådestyrkernes offensive indsats giver samlet en god effekt. Men selv om kurven er knækket, er missionen dog ikke lykkedes endnu. Piraterne er fortsat aktive, og vi må ikke glemme, at der fortsat er flere hundrede søfolk i piraternes varetægt.”