[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kilde: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Livet er blevet lettere og bedre for planter og dyr som løvfrø og stor vandsalamander. I hvert fald hvis de bor på Haderslev øvelsesplads, hvor en gravemaskine fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste siden nytåret gravet 18 nye vandhuller.

I 2010 investerede Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes maskinstation i gravemaskinen, der i de kommende år skal gøre vandhullerne på mange af forsvarets områder over hele landet mere dyre- og plantevenlige. I 2010 fik 43 vandhuller en overhaling. Den nye gravemaskine rengjorde omkring halvdelen af dem.