[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Steffan Frostholm

I dag, mandag den 28 november, omkring middagstid fløj et af Flyvevåbnets CL-604 Challenger-fly af sted til pirateribekæmpelse ved Afrikas Horn. Det er den såkaldte Operation Ocean Shield. Flyet og besætningen får base på Seychellerne. Fra Seychellerne er det både muligt at nå op omkring Afrikas Horn og ind i Adenbugten. Men det er også muligt at dække et meget stort område langs Somalias kyst.

Challengeren skal hjælpe med overvågning af farvandet ud for Afrikas østkyst, som er hårdt ramt af pirateri. Med overvågning fra luften bliver det nemmere at indsætte krigsskibene der, hvor de har størst effekt. Det er derfor meget efterspurgt ressource.

Challenger-flyet bruger en såkaldt Ocean Eye-radar. Den er blevet brugt til forskellige typer eftersøgningsarbejde og til fiskeriinspektion, og den har vist sig god til opgaven. Derfor kan den også benyttes til piratovervågning, uden store ændringer.

Der har i perioder været indsat overvågningsfly fra andre nationer i området, og Danmark overtager opgaven fra Norge den 1. december. Efter planen skal flyet deltage i bekæmpelsen af pirateri indtil 31. januar 2012.

I første omgang vil der blive udsendt 18 mand til Seychellerne. Derudover vil der være 2 mand udstationeret ved Allied Maritime Command HQ i Northwood i England, hvorfra operationen bliver ledet.

Flyvevåbnet deltager også i perioder i Operation Ocean Shield med en Lynx helikopter ombord på et af Søværnets skibe. Se mere om Operation Ocean Shield her