[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Veterancenteret med tilhørende enheder er planlagt til at stå færdig til efteråret 2011. Centeret får i alt ca.110 medarbejdere, hvoraf ca. 75 medarbejdere vil være placeret centralt i det nye veterancenter, mens ca. 35 medarbejdere skal arbejde decentralt fra forsvarets tjenestesteder rundt om i landet. 
Formålet med det ny veterancenter er at koordinere og udvikle støtten til veteraner og skal ses som et led i regeringens overordnede veteranpolitik, som blev vedtaget politisk i oktober sidste år.

Chefen for forsvarets Personelstrategiske Afdeling, kommandør Henrik Ryberg udtaler i anledning af beslutningen:

”Vi glæder os over, at der nu er truffet en beslutning om en geografisk placering, således at vi kan komme i gang med at opbygge og etablere Danmarks første veterancenter.
Placeringen i Ringsted – ca. 60 minutter fra Storkøbenhavn – ligger inden for rammerne af, hvad der vurderes som en realistisk afstand, i forhold til at fastholde forsvarets medarbejdere med den nødvendige ekspertise og professionelle kompetence - og som skal være med til at udvikle arbejdet med veteraner, ” udtaler kommandør Henrik Ryberg fra forsvarets Personelstrategiske Afdeling.

Det landsdækkende veterancenter skal være med til at koordinere, fastholde og udvikle den faglige ekspertise omkring behandlingen af veteraner i et tæt samarbejde mellem de forskellige samarbejdspartnere, herunder blandt andet forsvarets myndigheder, danske regioner, kommunerne, Rigshospitalet, universiteterne samt de mange private og frivillige organisationer.