[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Efter flere års uddannelse indsættes det andet danske EOD hold nu i Helmand. Det 13 mand store hold, som netop er ankommet til Patrol Base Line, skal assistere med blandt andet rydning af vejsidebomber og miner.Det danske EOD hold ankommer til Camp Price, inden turen går videre til Patrol Base Line

EOD står for Explosive Ordnance Disposal. Hidtil har de britiske EOD hold, Brimstone, håndteret fundne IED’er, men nu står det andet danske Brimstone hold til rådighed for blandt andet den danske kampgruppe.

Brimstone kan, udover bortsprængning, også adskille minerne. Det gavner ikke blot efterforskningen men også soldaterne på jorden, når materialet til fremstillingen kan genkendes. Et arbejde der kræver nerver af stål.

- Efter en lang uddannelse og træning i både Danmark og England ser jeg meget frem til at få den første skarpe opgave. At overføre noget af teorien til praksis, siger seniorsergent og holdleder Kim.

Hidtil har den specielle uddannelse været forbeholdt de britiske EOD hold Brimstone. De første danskere, som gennemførte den britiske uddannelse, har nu videregivet stafetten til hold 2.

- I en måned har vi gennemgået yderligere træning i Bastion, blandt andet på de nye mineruller, og føler os helt parate, siger Kim, som er i Afghanistan for første gang.

EOD-holdet er udstationeret i seks måneder og tilkaldes, hvor der er behov. Først går turen til Patrol Base Line, hvor man skal assistere Charlie-kompagniet i en periode.

Kilde: Hærens Operative Kommando.