[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En dansk delegation bestående af it-projektansvarlig, Oberst Kurt Refsgaard, Forsvarsattacheen i Zagreb, Søren Knudsen, og major Niels Randløv fra Forsvarskommandoen, besøgte Albanien 04.-06. maj 2011. Besøget markerede afslutningen på 10 års arbejde med at få gjort Albanien klar til at indtræde i NATO.

- Der var ikke meget IT for 10 år siden, men arbejdet har ikke bare været at opbygge systemerne. Der skulle også en holdningsændring til. Det var et gammelt, russisk præget system, hvor alt skulle være på papir og helst skifte hænder 7-8 gange. Så en del af arbejdet har også været at få holdningsændring, fortæller Niels Randløv, Forsvarskommandoen.

Besøget gav en klar og meget positiv tilbagemelding på et 10 år langt IT-samarbejdsprogram, hvor  Danmark har støttet Albanien, så landet kunne nå de mål, der skulle til, for at de kunne optages i NATO.

- Det handler om at skabe muligheder for at få Albanien ind i det bedre selskab i NATO. For at de kan det, så skal de leve op til en række krav som sikkerhed på IT-området, demokratisk kontrol med de væbnede styrker og en lang række andre krav. Først når de kan leve op til dem, så kan de blive medlem, siger Niels Randløv.

IT projektet har bidraget til, at der i Albanien findes et integreret netværk, som dækker alle dele af det albanske forsvars behov for uklassificeret, klassificeret og anden kommunikation. Den danske støtte har således sikret, at Forsvarsministeriet, Generalstaben, kommandomyndighederne og enhederne rundt omkring i Albanien kan kommunikere på en måde, som vi kender det fra Danmark. Det var med til at bane vejen for, at kunne Albanien optages som NATO-medlem i 2009.

Albanien har selv betalt for en stor del af projektet, og der er gennemført en omfattende reformproces sideløbende med IT-udviklingen. Ifølge albanerne selv har implementering påvirket måden, hvorpå det albanske ministerium og Generalstab er organiseret, ligesom det påvirket deres måde at implementere lignende store projekter på.

Fra dansk side har oberst Kurt Refsgaard været i førersædet siden begyndelsen, hvilket har sikret en langsigtet systemtilgang, hvor elementerne lever op til alle NATO krav omkring sikkerhed og standardisering.

Udover IT projektet har Danmark under sikkerhedssamarbejdet leveret på en lang række andre områder. Dette samarbejde er en afgørende grund for, at forsvarsattacheen under en meget flot ceremoni i Forsvarsministeriet modtog Forsvarsministerens ”Distinguished Service Medal”, og under reference til det gode bilaterale samarbejde modtog major Niels Randløv den albanske Forsvarschefs ”Medalje for særlig Indsats”. Det skal bemærkes, at Oberst Kurt Refsgaard tidligere har modtaget såvel Forsvarsministerens og Forsvarschefens medalje, og at FORAT tidligere har modtaget forsvarschefens medalje.