[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Anders V. Fridberg, Forsvarets Mediecenter

Danmark og de øvrige nordiske lande støtter den Afrikanske Union med opbygningen af East African Standby Forces - en af de stående styrker, som unionen er ved at etablere. Styrken skal, når den bliver operativ, kunne indsættes i en bred vifte af operationer i Østafrika.

Den østafrikanske styrke har netop afholdt sin årlige store stabsøvelse, med deltagelse af officerer, diplomater og civile eksperter fra 17 lande. Øvelsen blev afholdt i Sudans hovedstand, Khartoum, fra den 26. – 30. november. Scenariet for øvelsen var, at styrken skulle indsættes i forbindelse med afholdelse af et demokratisk valg i land i regionen.


Et af de danske bidrag til den østafrikanske øvelse var et mediehold, der trænede deltagerne i at håndtere opmærksomhed fra pressen.

De to danske officerer, der med base i Nairobi fast deltager i opbygningen af den østafrikanske styrke, oberst Henrik Vedel og oberstløjtnant Nikolaj Møller rådgav under øvelsen officerer fra de deltagende lande omkring stabsarbejde. Men Danmark bidrog, meget utraditionelt, også med et mediehold, der under øvelsen producerede både aviser og tv-aviser, for på den måde at få deltagerne til at skulle forholde sig til den interesse fra offentligheden, der forekommer under store internationale operationer. Inden øvelsen havde medieholdet undervist deltagerne i mediernes funktion i demokratiske samfund og i håndtering af medierne.

Efter øvelsen var deltagerne særdeles tilfredse med både øvelsen generelt og det særlige danske bidrag.

Den stående østafrikanske styrke skal efter planen være operativ i 2015.